SRPEN

SOUSTŘEDĚNÍ 31. 7. – 4. 8.

OBECNÉ INFORMACE:
 • Adresa: SPORT KLUB 171, Kostelec u Křížků 171, Praha východ
  • Příjezd na soustředění: v pondělí 31. 7. – 8:30 – 9:00 hod. Sportklub 171, doprava, sraz přímo ve sportovním centru (na recepci), začíná se obědem.
  • Při příjezdu/předání dítěte odevzdat: v podepsané obálce/košilce se jménem dítěte:
   • potvrzení o bezinfekčnosti podepsané rodiči (datum podpisu NESMÍ BÝT starší 1 dne tj. 24 hodin)
   • ofocenou průkazku zdravotní pojišťovny
   • souhlas zákonných zástupců s ošetřením nezletilé osoby
   • doplatek soustředění v hotovosti – kdo platil zálohu, doplácí 6 000 Kč v hotovosti, z nových hráčů, kdo neplatil zálohu platí 7 000 Kč (5 dní x 1 400,-), prosíme o přesnou částku v hotovosti
    dále pak:
   • léky – pokud dítě pravidelně užívá, předat napsaný přesný popis užívání a léky samotné vše v samostatném pouzdru/pytlíku se jménem dítěte
 • Odjezd ze soustředění: v pátek 4. 8. mezi 17:00-17:30 hod., doprava vlastní
Dokumenty ke stažení:

Pro představu, co bude následovat 1. týden po soustředění :-), detailněji bude upřesněno pak v týdenním plánu zde na webu.


PLÁN ZÁPASŮ