Zdravotní prohlídky


HROMADNÁ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA

Náhradní termín zdravotní prohlídky – Fojtek 16. 8. v 8 hod., Nyzkyi – 16. 8. v 11 hod.

DAlší info:
 • Hlavní lékař: MUDr. Petr Fojtík
 • Adresa: Partyzánská 1, Praha 7, Holešovice (budova Pražské plynárenské)
 • Typ testu: Sportovní zdravotní prohlídka se zátěžovým EKG (na běžícím pásu) + spirometrie (zkratka ZEKG) nebo komplexní prohlídka + VO2MAX test, kdo má co objednáno je viz. výše v tabulce
 • Termín: 31. 5. 2023 (konkrétní čas dle tabulky)
 • Cena: 1.490 Kč/Hráč ZEKG nebo 2190 Kč (prohlídka vč. VO2MAX) – již uhrazeno předem, potvrzení o zaplacení Klub vystavuje, jakmile bude k dispozici, bude předáno
 • Donést na prohlídku s sebou:
  • Sportovní oblečení, sportovní obuv, ručník. Vše čisté.
  • Ranní moč též s sebou. Test z moči je součástí sportovní prohlídky.
  • Výpis ze zdravotní dokumentace od svého praktického lékaře, bez něho není možné prohlídku provést.
 • Hráči přijdou nasnídáni, případně naobědváni a včas. Všichni hráči na konkrétní hodinu přijdou najednou tj. kdo je objednán na 8 budou všichni tři hráči připraveni na místě na 8:00 hod.
 • Krev se odebírá v malé míře pro zjištění základních parametrů, hráči mohou být běžně najedeni.

Každý hráč, který bude hrát mistrovská utkání musí mít platnou zdravotní prohlídku.  Platná lékařská prohlídka musí být dodána nejpozději do 1. mistrovského utkání aktuální sezony. Prohlídku provádí praktický lékař, a to dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č.391/2013.  Formulář by měl mít k dispozici praktický lékař.

Klub zároveň doporučuje nadstandardní zdravotní prohlídku, která je nepovinná a týká se:

 1. komplexního fyziologického vyšetření 
 2. komplexní zdravotní prohlídky se zaměřením na vrcholové sportovce včetně zátěžového EKG, ECHO, základní vyšetření krve a moči, funkční testy atd. Obě prohlídky nejsou hrazeny z veřejného pojištění.
  Zdravotní prohlídky odevzdávat hl. trenérovi nebo vedoucí týmu.

PŘEHLED PLATNOSTI ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK HRÁČŮ
Platnost prohlídek je 1 rok od data vydání, níže je uvedena platnost, do jakého termínu stávající prohlídky hráčů platí a do jaké doby bude nutno dodat novou zdravotní prohlídku.

 • Bernášek Daniel  – do 31. 5. 2024
 • Bezvald Daniel – do 12. 12. 2023
 • Cacara Oliver – do 31. 5. 2024
 • Carvan Lukáš – do 4. 1. 2024
 • Daniš Marek –  do 24. 10. 2023
 • Doubrava František – do 31. 5. 2024
 • Felfel Josef – do 31. 5. 2024
 • Fojtek Matěj – do 9. 9. 2023 (náhradní termín – 16.8.)
 • Fojtl Matěj – do 8. 11. 2023
 • Gruber Tobiáš – DOPLNIT
 • Grigar Sebastián – DOPLNIT
 • Gurmu Nicolas – do 18. 8. 2023
 • Hájek Kryštof – 8. 6. 2024
 • Hejkal Tomáš – do 26. 10. 2023 
 • Hodač Miloš –do 31. 5. 2024
 • Kokish Max – srpen 2023
 • Makar Aleksandr – do 31. 5. 2024
 • Martinec Matěj – do 6. 10. 2023 
 • Moravec Oliver – do 31. 5. 2024
 • Nový Karel – do 11. 6. 2024
 • Nyzkyi Nikita – CHYBÍ (náhradní termín – 16.8.)
 • Obešlo Matěj – do 31. 5. 2024
 • Osynskyi Andrii – do 31. 5. 2024
 • Paur Daniel – do 13. 3. 2024
 • Puchmertl Vojtěch – do 2. 3. 2024 
 • Sydorenko Denis – do 31. 5. 2024
 • Šareš Oliver – do 31. 5. 2024
 • Tomi Dominik – do 3. 11. 2023