Zdravotní prohlídky


HROMADNÁ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA

TERMÍN HROMADNÉ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY: 31. 5. 2024/3. 6. 2024

 • Hlavní lékař: MUDr. Petr Fojtík
 • Adresa: SPORTMED, Partyzánská 1, Praha 7, Holešovice (budova Pražské plynárenské), v přízemí kolem recepce vlevo
 • Typ testu: ZEKG + základní InBody (ZEKG základ) = základní vyšetření stejné jako minulý rok, stejná data – cena 1.500 Kč (Sportovní zdravotní prohlídka se zátěžovým EKG + spirometrie (na běžícím pásu nebo mladší ročníky dle rozhodnutí doktora na kole) + krevní obraz (odběry krve)
 • Termín: 31. 5. 2024 / 3. 6. 2024 viz. nahlášené časy
 • Cena: 1 500 Kč/hráč, platí se hotově nebo kartou na místě

Další informace – rozšířená prohlídka – ZEKG + rozšířené InBody:

 • Rodiče / Hráči si letos mohou zvolit rozšířené testování InBody za 500 Kč navíc ke sportovní prohlídce a zátěžovému testu EKG (celkem tedy za 2.000 Kč).
 • V rámci tohoto vyšetření získá hráč data navíc. Za nejdůležitější se považují informace o množství kosterních svalů, tělesného tuku, minerálních látek a vody v těle a poměrů mezi nimi. Svalová hmota a tuk jsou změřeny v jednotlivých tělesných segmentech (trup, ruce, nohy – pravá a levá strana, přední a zadní část).
 • Vyšetření obsahuje detailní a přesné měření a základní informace k měřeným parametrům a doporučující informace ke stravě.
 • Vyšetření neobsahuje doporučení pro další trénink (to zůstává v rukou trenérů).

DŮLEŽITÉ:

s sebou na prohlídku donést:

 • Sportovní oblečení, sportovní obuv, ručník. Vše čisté.
 • Ranní moč též s sebou. Test z moči je součástí sportovní prohlídky.
 • Dále vyplněný zdravotní dotazník (viz. níže ke stažení) a výpis praktického lékaře nebo dobropis od praktického lékaře (kdo absolvoval prohlídku loni v ordinaci SPORTMED).
 • Potvrzení o absolvování sportovní prohlídky pro pojišťovnu vyplněné s sebou, doktor dá razítko na místě v den konání prohlídky.
 • Hráči přijdou nasnídáni, případně naobědváni a včas. Všichni hráči na konkrétní hodinu přijdou najednou tj. kdo je objednán na 8 budou všichni tři hráči připraveni na místě na 8:00 hod.
 • Krev se odebírá v malé míře pro zjištění základních parametrů, hráči mohou být běžně najedeni.

Proces sportovní prohlídky v ordinaci SPORTMED

1) Ohlásím se na recepci – řeknu své jméno a svůj klub. V případě, že mám s sebou potvrzení pro pojišťovnu, tak ohlásím též na recepci při příchodu.
2) Recepce mi dá informaci – kde počkat na vyšetření, kde mi odeberou krev a kde se mohu převléct.
3) Na recepci zaplatím za vyšetření.
4) Je mi odebrána krev.
5) Jsem vyzván k vyšetření. Nejprve absolvuji základní měření v klidovém režimu. Případně rozšířené měření InBody)
6) Následně absolvuji zátěžový test.
7) Vysprchuji se, dostanu výsledky a mohu odcházet. V případě potřeby se mohu personálu doptat na informace.
8) Kopie výsledků všech prohlídek jsou šéftrenérovi klubu k dispozici k vyzvednutí v ordinaci SPORTMED.

Omluvenky a pokuty za neomluvený termín sportovních zdravotních prohlídek v ordinaci SPORTMED

 • Včasně omluvený dostane individuální náhradní termín nebo bude vyšetřen v rámci hromadného náhradního termínu za stejných podmínek jako by absolvoval prohlídku v řádném termínu.
  • Jako včasně omluvený se považuje omluvený nejméně 24 h před vyšetřením.
 • Omluvený méně než 24 hodin před vyšetřením dostane individuální náhradní termín nebo bude vyšetřen v rámci hromadného náhradního termínu za plnou cenu tj. 1.600 Kč / osoba.
 • Neomluvený je povinen uhradit pokutu ve výši 800 Kč a následně zaplatit plnou cenu tj. 1.600 Kč / osoba za individuální náhradní termín nebo za vyšetření v rámci hromadného náhradního termínu.

Každý hráč, který bude hrát mistrovská utkání musí mít platnou zdravotní prohlídku.  Platná lékařská prohlídka musí být dodána nejpozději do 1. mistrovského utkání aktuální sezony. Prohlídku provádí praktický lékař, a to dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č.391/2013.  Formulář by měl mít k dispozici praktický lékař.

PŘEHLED PLATNOSTI ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK HRÁČŮ
Platnost prohlídek je 1 rok od data vydání, níže je uvedena platnost, do jakého termínu stávající prohlídky hráčů platí a do jaké doby bude nutno dodat novou zdravotní prohlídku.

 • Bernášek Daniel  – do 31. 5. 2024
 • Bezvald Daniel – do 12. 12. 2023
 • Cacara Oliver – do 31. 5. 2024
 • Carvan Lukáš – do 4. 1. 2024
 • Daniš Marek –  do 24. 10. 2023
 • Doubrava František – do 31. 5. 2024
 • Felfel Josef – do 31. 5. 2024
 • Fojtek Matěj – 16. 8. 2024
 • Grigar Sebastián – DOPLNIT
 • Hejkal Tomáš – do 26. 10. 2023 
 • Kokish Max – srpen 2023
 • Makar Aleksandr – do 31. 5. 2024
 • Moravec Oliver – do 31. 5. 2024
 • Obešlo Matěj – do 31. 5. 2024
 • Osynskyi Andrii – do 31. 5. 2024
 • Paur Daniel – do 13. 3. 2024
 • Puchmertl Vojtěch – do 2. 3. 2024 
 • Sydorenko Denis – do 31. 5. 2024
 • Šareš Oliver – do 31. 5. 2024
 • Tomi Dominik – do 3. 11. 2023